BİR KAHVENİN KIRK YIL HATIRI VAR DOSTLARA SELAM OLSUN DEDİK

SİZ DOSTLARIMA BU SAYFALARDA HATIRALARIMI YAZACAĞIM. FAKAT SUYA SABUNA DOKUNARAK HER KONUDA YAZACAĞIM..


Sevgili Dostlar
Bu sayfalarda yazılanlar, kütüphanedeki en önemsiz kitabın içindekilerden daha da değersiz olabilir. Fakat kimler gidiyor, o muhteşem eserleri saklayan yerlere? İşte size düşüncelerimi anlatan, makaleler. Bu sayfalardaki en beğenmediğiniz bir anlatım bile, milyonlarca kütüphanelerdeki yazılardan, daha da kıymetlidir. Çünki sizin gözlerinizin önüne geldi. Yorumlar yazın. Yazdıklarınız, okunsun. Okuyanlar size cevap yazsın. Sonra içinde mücevher gibi kitabları koruyan, kütüphanelere de gideriz. Hakikatı araştırırız. Şüpheci olmak, insanı bilgi sahibi yapar. Bu kardeşinizi, menfi veya müspet yazılarınızla, ödüllendirin. Büyük harflerle yazıyorum. YORUMLARINIZI, BEĞENİLERİNİZİ VE ELEŞTİRİLERİNİZİ BEKLİYORUM.

H A S A N G Ü L E R
2014 M A R T 26 Ç A R Ş A M B A

07 11 2010

ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR?

ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? |  görsel 1

 

Atatürkçülük nedir? Kısaca Atatürk'ün sözleri ve devrimleriyle getirdiği yeni düşünce sistemi ve önümüzde açtığı yeni yoldur." "Atatürk öğretisinin genel niteliği insancı - akılcı bir düşüncenin ürünü olmasıdır. Öğretisinin temelinde yatan ilkelerin tek ve tükenmez kaynağı engin bir insan sevgisidir. Bu sevgi kendi milletinden hareketle bütün insanlığı kucaklamaya kadar varır. Davranışları düşünceleri kurduğu kurumlar getirdiği düzen hep bu sevgiden esinlenir." ". Kemalizm azgelişmiş bir memleketin en kısa zamanda hiç vakit enerji sermaye kaybetmeden kalkınması için milletçe el iş ve gönül birliği yaparak plânlı ve sistemli bir savaş idealizmidir." "Atatürk devrimi dediğimiz iki bin beş yüz yıllık bir süre içinde oluşan batı uygarlığının Türk toplumuna mal edilmesi çabasıdır. Atatürkçüler ve Atatürkçü olmayanlar işte bu olay karşısındaki durumlarına göre tanımlanabilirler." .. Atatürk bizlere miras olarak bir de "Atatürkçülük İlkesi"ni bıraktı. Atatürkçülük ülkemiz bakımından kalıplaşmış ve donmuş reformlar toplamından ibaret olmayıp "Çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne yükselmek" hiç değilse o düzeye ulaşmak ya da yakınlaşmak için her zaman canlı duran ve canlı kalacak olan bir devrimcilik ruhu bir devrimcilik felsefesidir." Atatürkçülük demek akıl ve vicdan hürriyetleri yolu ile Türk Milleti'ni batı medeniyet toplumları arasına katmak demektir."     Türk Devrim Tarihi dünyanın büyük devrimleri arasına geçmiştir. Orijinaldir. 20 nci yüzyılın en büyük hareketidir. Bu devrimden Atatürkçülük doktrini veya isterseniz şimdiki gibi söyleyelim. Atatürk ilkeleri çıkmıştır. Yani ilkin ilkeler ortaya konmuş sonra devrim yapılmış değildir. İlkin devrim yapılmış ondan ilkeler çıkarılmıştır. Bu Türk devriminin bir özelliğidir. Başka devrimlerde bunun tersini görürüz. İlkin ilkeler sonra devrim.
        Atatürk ilkelerine batıda "Kemalizm" adı verilmektedir. Kemalizm terimi batı çıkışlı bir terimdir. Niye Kemalizm denmiştir? Bakmışlardır
sosyalizme benzemiyor Faşizme benzemiyor. Hitlerizme benzemiyor. Demokrasi denilen ve çok eskiden beri gelen bir meslek - i siyasete de benzemiyor buna ayrı bir isim vermek zorunluluğu duyulmuştur ve Kemalizm denilmiştir. " Atatürk Devrimi bir sınıf devrimi değil gerçek anlamıyla bir halk devrimidir. Ulusun bütün kesimleriyle askeri ve memuru ile köylüsü ve kentlisi ile işçisi ve esnafı ile kadını erkeği ile emperyalizme karşı ayaklanması: bağımsızlığı için egemen güçlere karşı tüm halkın Atatürk'ün önderliğinde baş kaldırmasıdır. Tam Bağımsızlığın koşulları:
Tam bağımsızlık, milletin, varlığı ve hukuku için bütün kuvveti ile bizzat kendisinin meşgul olmasını öngörür. “Bir millet varlığı ve hakları için bütün kuvveti ile bütün maddî ve fikrî kuvvetiyle ilgili olmazsa..... kendi kuvvetine dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlamazsa şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz”
Tam bağımsızlık varlığın ve hayatın esasıdır. Millî ve ekonomik gelişme imkânı elde etmek ve daha çağdaş ve düzenli bir yönetim şeklinde işleri yürütmeyi başarabilmek için her devlet gibi, bizim de gelişme sebeplerimizin sağlanmasında tam bir hürriyet ve bağımsızlığa kavuşmamız, varlığımızın ve hayatımızın esasıdır.
Devlet, içişleri bakımından dışa karşı bağımsız olmalıdır. Bağımsızlık hiç bir dış tesirle zümrelere ayrıcalık tanımaz. Türk Devleti içinde yaşayanların,Türk vatandaşlarının hukuku birdir. Diğer devletlerin tesiri ile veya dinen hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz.Atatürk bu konuda “...İçimizde yaşayan ve Müslüman olmayan vatandaşlarımıza bizim siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak fazla bir takım ayrıcalıklar veremeyiz” demiştir.

  TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ANA ESASLARI BİZZAT ATATÜRK TARAFINDAN BİLDİRİLMİŞTİR. YURTTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ ÖZDEYİŞİYLE, ÖNCE KENDİ HALKIMIZIN MUTLULUĞU, REFAHI, GÜVENLİĞİ, EĞİTİMİ, SAĞLIĞI VE HUZURU SAĞLANACAKTIR. SONRA BÜTÜN DÜNYA MİLLETLERİYLE BARIŞIK BİR POLİTİKA İZLEYECEĞİZ. Kurtuluş savaşı ile sınırları çizilmiş. Uğrunda savaş verilmiş.  Atalarımızın şehit kanlarıyla sulanmış. Bu cennet vatan topraklarında yaşayan millete, TÜRK denir."Türkiye Cumhuriyetini kuran, Türkiye Halkına TÜRK MİLLETİ denir." Gazi Meraşal Mustafa Kemal ATATÜRK.Türk Milletinin tam bağımsız, huzur içinde, çağdaş uygarlığın da üzerinde, lider bir Millet olarak yol gösterici ve Millet egemenliğine dayanan bir iktidarın iş başında olduğu anlayışa ATATÜRKÇÜLÜK denir. 
 
ATATÜRKÇÜLÜK TÜRK MİLLETİNİN GELECEĞİNİN GÜVENCESİDİR.

BU YÖNETİM ANLAYIŞI, BU COĞRAFYADA YAŞAYAN İNSANLARIN NİTELİKLERİNDEN DOĞMUŞTUR.

KURTULUŞ SAVAŞINDA BULUNAN ASLİ UNSUR TÜRK MİLLETİYDİ. FAKAT CEPHELERDE TÜRK MİLLETİYLE BERABER CANI PAHASINA SAVAŞAN MÜSLÜMAN BİR  VE HATTA BİRKAÇ UNSUR DAHA VARDI. ONLAR KENDİ İNSİYATİFİYLE BU MÜCADELEYE KATILMIŞLAR VE ÜZERLERİNE DÜŞENİ YAPMIŞLARDI. ÇÜNKİ BU VATAN TOPRAKLARINDA EZANLAR SUSMASIN ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORLARDI. GERİ KALAN BÜYÜK UNSURDA BU DİN KARDEŞLERİ GİBİ DÜŞÜNMEKTEYDİ.

403
0
0
Yorum Yaz